Error

.

Chat icon
Support
Chat icon
Chat Widget
Chat icon
Personvern
Chat icon
Personvilkår; og Informasjonskapsler

Innledning – Hva er personopplysninger?
Når man bruker airx.no som besøkende, leietaker, eller utleier overleveres personopplysninger. Med “Personopplysninger” menes all slags informasjon som direkte eller indirekte kan identifiseres med en fysisk person.

Airx.no er behandlingsansvarlig for de opplysninger som legges igjen og behandles hos www.airx.no samt via mobil applikasjonene distribuert via Google Play og App store.

Nedenfor er en beskrivelse av de retningslinjene som airx.no benytter for personopplysning behandling med mer. Ytterlige retningslinjer kan gjelde i spesielle tilfeller. Retningslinjene innskrenker heller ikke de rettighetene som finnes i henhold til lov eller annen rettslig bindene bestemmelse, også kjent som GDPR.

Generelt om personopplysninger;

De generelle reglene for behandling av personopplysninger gjelder for hele airx.no. De generelle reglene innebærer at airx.no alltid behandler personopplysninger i samsvar med gjeldene personopplysningslovgivning med respekt for personvern. All personlig datahåndtering hviler på et juridisk grunnlag.

Innsamling av personopplysninger Når du bruker airx.no nettside eller mobilapp samles kun informasjon som brukes til statistiske formål, og den besøkende forblir anonym. Slike opplysninger er besøkstid, hvor lenge besøket varer, samt hvilke sider som er besøkt. Brukeren kan også frivillig legge igjen sine personopplysninger til airx.no gjennom å opprette en brukerkonto.

Formål airx.no samler bare inn personopplysninger til visse spesifikke formål. Den generelle hensikten er vanligvis å yte en tjeneste som den aktuelle person har forespurt. Airx.no behandler ikke personopplysningene for formål som er uforenelige med det opprinnelige formålet. Nærmere informasjon om hvilket formål personopplysningene brukes til finnes i forbindelse med at personopplysningene legges igjen, for eksempel i forbindelse med oppretting av en brukerkonto. Informasjonen finnes da i våre generelle vilkår.

Samtykke airx.no arbeider for at personopplysninger behandles med den berørte personens samtykke. Et gitt samtykke kan alltid tilbakekalles. Om et samtykke er tilbakekalt, kommer airx.no ikke til å behandle personopplysningene ytterligere og heller ikke oppdatere tidligere innleverte opplysninger. I de tilfeller et samtykke er tilbakekalt, avsluttes behandlingen umiddelbart. Det skal imidlertid bemerkes at til tross for tilbaketrekking av samtykke, kan det være nødvendig med behandling som kan være nødvendig for å fullføre lov eller avtale.

Overlevering av personopplysninger Personopplysninger kan bli overlevert til samarbeidspartnere, for eksempel for å utføre de oppgavene som den aktuelle personen har forespurt. Listen med samarbeidspartnere finnes i de generelle villkårene. I de tilfellene vi overfører dine opplysninger til en annen bedrift som behandler dine personopplysninger på våre vegne som behandlingsansvarlig har vi en databehandleravtale på plass med strenge instruksjoner om behandlingen av personopplysninger, konfidensialitet og sikkerhet.

Sikkerhet airx.no tar tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte de personopplysningene som behandles, slik at dataene ikke blir tapt, ødelagt, manipulert eller blir tilgjengelige for utenforstående. Tiltakene tar sikte på å oppnå et sikkerhetsnivå som er tilstrekkelig høyt med hensyn til de tekniske mulighetene som er tilgjengelige.

Rett til å få informasjon og rettelse Alle har rett til å finne ut i hvilken grad opplysninger om den enkelte personen behandles av airx.no. Om slike personopplysninger finnes hos airx.no, kan den berørte personen på forespørsel motta informasjon om hvilke personopplysninger som behandles, hvor disse er innhentet fra, for hvilket eller hvilke formål behandlingen skjer og hvem opplysningene gies ut til. Forespørsel om informasjon om personlig databehandling skjer til post@airx.no

Alle har rett til å be om rettelse, blokkering, eller sletting av egne personopplysninger som er feilaktige eller som behandles i strid med gjeldene lov. Airx.no er da forpliktet til å imøtekomme slike tiltak.

Endringer av personopplysningsbehandling Om det skjer endringer i hvordan airx.no håndterer personopplysninger blir det varslet på denne siden. Rutiner for behandling kan for eksempel bli endret hvis lovgivningen endres.

Kontakt - Personopplysningsansvarlig Har du spørsmål eller innvendinger om hvordan vi håndterer dine personopplysninger, vennligst kontakt: Personopplysningsansvarlig: Zulkifull shahzad, e-post post@airx.no, Telefon: 004740071488. Adresse, statsråd Mathiesens vei 9, 0594 Oslo Norway 

Informasjonskapsler En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som nettsiden du besøker lagrer på datamaskinen din. Du bestemmer selv hvordan datamaskinen din håndterer informasjonskapsler gjennom innstillingene i nettleseren din.

Vi bruker både førsteparts- og tredjepartsinformasjonskapsler for ulike formål. Noen av informasjonskapslene som legges igjen på datamaskinen din blir slettet når du forlater nettsiden vår (økt informasjonskapsler) mens andre forblir i opp til 2 år på datamaskinen din for at nettsiden skal kunne kjenne deg igjen fra gang til gang om du returnerer (permanente informasjonskapsler).

Vi bruker informasjonskapsler på nettsiden vår for å: Tilrettelegge bruken av nettsiden og for at sidene skal laste raskt på datamaskinen din. (Førsteparts økt informasjonskapsler) Med hjelp fra analyseverktøyet Google Analytics (tredjeparts økt- og permanente informasjonskapsler) samle inn statistikk om hvordan våre besøkende beveger seg på nettsiden, for eksempel:

Om den besøkende har vært på nettsiden tidligere

Hvor den besøkende har klikket seg inn til nettsiden vår fra

Hvilke sider som besøkes på nettsiden

Hvor lang tid besøket tar

Hvilken nettleser som brukes Effektivisere og overvåke markedsføringsaktiviteter. For dette anvender vi eksterne partnere. (tredjeparts permanente informasjonskapsler).

Har du spørsmål om informasjonskapsler på nettsiden vår er du velkommen til å kontakte oss på info@airx.no

Mvh
Admin airx.no

info@airx.no
post@airx.no
004740071488